Om Ulla Vestergaard

Uddannet og certificeret mindfulness-instruktør med en 3-årig uddannelse svarende til bachelor niveau. Selvstændig på fuld tid, stifter og ejer af Mindfulness Aalborg i 2014. Certificeret coach, forfatter, underviser, socialrådgiver og selvstændig konsulent. 20 års erfaring med professionelt arbejdet med andre mennesker. Jeg har dagligt individuelle samtale-forløb. Jeg afholder åbne mindfulness-kurser i gruppe. Siden 2018 har jeg med afsæt i min bog afholdt samtale-kurser og foredrag for professionelle i hele landet.


Jeg lægger vægt på

Tilfredse kunder som har fået noget med sig fra kurset. Undervisningen foregår på en jordnær og afslappet måde så de fleste kan deltage. Kurset er praktisk, jordnært og afslappet. Du får redskaber med dig, som du også kan bruge efter kurset i  forskellige livssituationer. På kurset er der plads til spørgsmål og dialog hvorfor deltagerantallet er på max 8. Det er frivilligt, hvor meget man ønsker at sige.

Jeg er optaget af

Deltagernes udbytte og effekt og har indsamlet flere hundrede evalueringsskemaer. Mine kunder skal have en god oplevelse og jeg er utrolig glad for, at størstedelen af mine kunder har fået kurset anbefalet af tidligere deltagere eller andre som kender til kurset. Jeg lægger vægt på, at mindfulness foregår i relevante omgivelser og lokaler, så det optimale udbytte og nærvær bedst opnås. I de individuelle forløb lægger jeg vægt på, at du får redskaber med, du kan bruge i hverdagen. Når jeg afholder undervisning i samtaler er jeg optaget af, at kurset eller foredraget er praksisnært.

Hvilke uddannelser og kurser har jeg?

2013-2016 uddannet og certificeret mindfulnessinstruktør, ved Skolen for Anvendt Meditation. Uddannelsen svarer til bachelor niveau med undervisning i 4 hovedområder indenfor mindfulness. En del af den 3 årige uddannelse er (MBKT), mindfulness baseret kognitiv terapi og mindfulness baseret stress reduktion (MBSR). Jeg har skrevet opgave om effekten af mine egne 8 ugers kurser.

Efteruddannelsesforløb i mindfulness 2012 og 2015 ved psykolog Vibeke Adler, Knudepunktet.

Fra 2015 – Nu. Integral somatisk stress og traumereguleringsuddannelse ved Vibeke Adler. Knudepunktet.

2019 – Grunduddannelse i integral stress og traumereguleringsuddannelse ved Vibeke Adler. Knudepunktet.

Coachuddannelse/uddannelse i professionel samtale 2012 og 2014, Incento.

Et-årig coachuddannelse med certificering, 2008, Axept. Uddannelsen baserer sig på International Coach Federations standarder.

Kognitiv efteruddanelse i 2001. SAKT.

Uddannet socialrådgiver i 1999 ved Aalborg universitet.

Kurser

Metakognitivt kursus 2016 ved Cektos.

2016 – Kursus og supervision ved Jacob Piet Ph.d og psykolog i MBSR (Mindfulness baseret stress reduktion) Aarhus Universitet.

OCN vejlederkursus 2012.

Kursus i ACT og mindfulness ved psykolog Morten Heckser 2010. Kognitivgruppen.

Kurser i systemisk og narrativ samtale.

Kursus med Peter Lang i udviklende og anerkendende samtaler 2008.

Supervision 2014-2019  ved psykolog Vibeke Adler. Knudepunktet.

Kursus i stress og traumeregulering ved Vibeke Adler 6 dage 2015. Knudepunktet.

Supervision ved Jacob Piet, psykolog og Ph.d og certificeret MBSR –  Underviser og forsker ved Center for mindfulness, Aarhus universitet 2015-2016.

Fra 2000-2016 Kurser i psykiske lidelser blandt andet stress, angst og depression.

2017. Transcendental meditations-kursus.
Faglig erfaring og baggrund

Jeg har siden 1999 arbejdet professionelt med andre mennesker herunder med samtaler og rådgivning.

Siden 2014 har jeg været selvstændig på fuld tid og har dagligt individuelle samtale og mindfulness-forløb.

Siden 2008 har jeg arbejdet med coaching. Min viden og faglige baggrund som socialrådgiver kombinere med min første coachuddannelse kom der i 2017 en bog ud af. Bogen “Socialrådgiverens Samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler” bruges på uddannelser i Danmark og Norge. Jeg har siden 2018 afholdt foredrag og  samtale-kurser for professionelle med afsæt i bogen.

Ekstern underviser i samtale på Aalborg Universitet, Socialrådgiveruddannelsen, 2015.

Jeg har stor erfaring med psykiske lidelser blandt andet fra tidligere ansættelse på Gentofte psykiatrisk afdeling.

Siden 2012 har jeg haft fast undervisning af grupper i mindfulness både personer med stress, angst, depression og smerter såvel som personer som ønsker at lære mindfulness af andre årsager. Jeg har erfaring med at undervise både sygemeldte og personer som er i arbejde. Jeg underviser ledere og medarbejdere på arbejdspladsen og har private hold samt individuel undervisning. Jeg har afholdt mere end 60 – 8 ugers mindfulness-kurser.

Hvem er jeg?

Jeg er 45 år og bor i Aalborg. Jeg er gift og har 2 teenage-drenge.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til kurser eller andet. Du kan ringe til mig på 4081 0508 eller maile til uvestergaard@gmail.com