Boganmeldelse – Bogvægten

Socialrådgiverens samtaler

Forfatteren til denne bog er Ulla Vestergaard, som har mange års erfaring med arbejde som socialrådgiver i først og fremmest jobcenter, men også som underviser og coach. Hendes ønske har været at skrive en bog som kan gøre en forskel for de borgere, som kommer i kontakt med det offentlige, gøre opmærksom på den komplicerede rolle mange rådgivere har, samt dele værktøjer og teknikker omsat til praksis.

Bogen gennemgår forskellige rådgivende, samskabende og coachende samtale-værktøjer og instruerer læseren i hvordan disse værktøjer i forskellige situationer kan anvendes. Undergrupperet af myndighedssamtaler, samtaler hvor en beslutning er truffet, samtaler hvor der er behov for ekspertviden og samtaler hvor rådgiveren hjælper i handling.

Samtaletyperne gennemgås med eksempler og cases hvor man får et tydeligt indtryk af hvordan der differentieres imellem typen af spørgsmål der stilles – og hvordan man kan takle det faktum, at borgeren også sidder overfor en myndighedsperson, som har et pres fra politikere og arbejdsplads til for eksempel at skabe nogle bestemte resultater og sørge for at loven bliver overholdt i kommunens fortolkning.

Forfatteren har forslag til hvordan man kan minimere misforståelser og skabe en ”tilpas forstyrrelse”, hvordan man kan opbygge og bevare en alliance med borgeren, samt hvilke faldgruber der er. Og sluttelig hvordan spørgsmål og svar kan se ud i praksis.

Sproget et let og flydende, det er nemt at følge hvor forfatteren vil hen, og hun har et godt overblik over sit stof.

Den positive hensigt er at bevidstgøre rådgiveren om forskellige samtaleformers og spørgsmåls effekt. Rollen som myndighedsperson er vanskeligt forenelig med værktøjer som fx teknikker fra kognitiv terapi, hvor man fx kan stille personlige og åbnende spørgsmål som ”Hvad følte du?” og ”Hvad mærkede du i kroppen?” efter at have dannet en alliance med personen. For i det næste øjeblik at skulle formidle beslutninger fra den offentlige myndighed om at standse en ydelse, som udgør personens ernæringsgrundlag. I sandhed et etisk dilemma som kræver rolleafklaring og viden om anvendelse af samtaleteknik.

Bogens indledning starter med spørgsmålet: Hvordan kan du som socialrådgiver være både myndighed, ekspert, hjælper, motivator og procesansvarlig? Måske er det for meget og for modstridende at gabe over, men jeg er sikker på at socialrådgivere og studerende med interesse for samtaleteknik kan finde inspiration til samtalerne.

Socialrådgiverens samtaler

En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler

Ulla Vestergaard

159 sider

Eget forlag

2017

Gitte Sander 

Posted by Birte Strandby| maj 26, 2018 | 02. Faglitteratur,Sundhed og medicin|