Samtale-kursus for professionelle:

Myndighedssamtaler, rådgivende, samskabende og coachende samtaler. Inddragelse i praksis.

Hvordan mestre forskellige samtaletyper og roller? Hvordan skabe motivation, udvikling, repræsentere en lovgivning og et serviceniveau og være ekspert?

Myndighedsrollen kræver, at den professionelle skal kunne navigere i et spændingsfelt mellem rådgivning og vejledning, motivation samt serviceniveau og lovgivning. Det stiller krav til den professionelles kommunikative færdigheder.

Hvordan håndteres den asymmetriske magtrelation, der kræver motivationsarbejde det ene øjeblik og afgørelse det næste?

På dette kursus bliver du præsenteret for forskellige typer af samtaler igennem et samtaleforløb og trænet i at gennemføre dem.

Kurset tager afsæt i underviserens bog: Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler.

Bogen udleveres på 1. kursusdag og kan efterfølgende bruges aktivt under og efter kurset.

Få konkrete og praksisnære redskaber og få mere viden om:

 • Hvordan skaber du motivation og ejerskab til handling i dine samtaler?
 • Hvordan arbejde med realistiske delmål og mål som fører borgeren tættere på uddannelse og job?
 • Hvordan kan du øge borgerens tillid og tryghed til dig i rollen som myndighedsperson og skabe og bibeholde en alliance?
 • Hvordan kan myndighedspersonen arbejde med borgerens motivation og behov i et handlefelt, der samtidig udfordres af lovgivning og serviceniveau?
 • Hvordan stille meningsfulde og udviklende spørgsmål, der både sikrer tilstrækkelige oplysning for myndigheden, men som også imødekommer hensynet til den enkelte borger?
 • Hvordan bygge samtaler op fra start til slut med udgangspunkt i en femfaset samtalemodel? Forberedelse, start, midte, afslutning, feedback og refleksion samt opfølgning.
 • Hvordan adskiller rammesætningen sig ved de forskellige samtaler?
 • Forskning i alliancebegrebet omsat til socialfaglig praksis med fokus på hvordan en alliance kan skabes og bibeholdes igennem et samtaleforløb.
 • Primære positioner ved bogens forskellige samtaletyper
 • Bogens grundlæggende samtaletyper: De 4 rådgivende, samskabende og coachende.
 • Myndighedsmagt og forskel i magt afhængig af samtaletype.
 • Eksempler på spørgsmål der kan medvirke til at opbygge/bibeholde en alliance og spørgsmål som kan ødelægge alliancen.

Alle ved, at kommunikation og samarbejde er vigtigt og kan være særlig kompleks i en myndighedsrolle. Der er stor forskel på, om du som rådgiver skal afholde en samtale, hvor borgeren kan have indflydelse på kommende praktik eller afholde en samtale, hvor borgeren netop har fået afslag på en ydelse.

Eller du som sagsbehandler skal afholde en samtale, hvor der er brug for, at du kommer med ekspertviden fremfor at stille spørgsmål og forvente, at personen selv har svarene.

Uanset hvilken type af samtale du skal afholde er det vigtigt, at du er opmærksom på dit valg af samtaletype for at borgeren får størst udbytte af samtalen og samtaleforløbet. Valget af samtaletype er vigtigt i forhold til at få rammesat samtalen, stille relevante spørgsmål, komme med relevant rådgivning/ekspertviden, når det giver mening.

Få mere udbytte af samtalerne:

Hvordan kan du afholde forskellige også svære samtaler og samtidig bevare en god relation og alliance?

Du lærer og træner forskellige samtaleteknikker, så du i højere grad kan afholde forskellige samtaler både de rådgivende som er de samtaler med mindst eller uden et egentligt råderum enten fordi beslutningen allerede er truffet fx i organisationen eller på grund af lovgivningen.

 • At mestre også de sværere samtaler og få tingene sagt på en tydelig, god og ordentlig måde uden at ødelægge samarbejdet og alliancen fremover?
 • Vi træner også de samskabende og coachende samtaler, som netop er de samtaler, hvor modparten har mere indflydelse og bliver mere inddraget end ved de 4 rådgivende samtaletyper.
 • Vi træner opmærksomhed på at stille relevante spørgsmål og lytte, idet relevante spørgsmål stillet i den rette kontekst og timing kan hjælpe den anden til at nå sine mål og skabe udvikling og resultater.
 • Træner at arbejde med relevant mål og delmål, der er realistiske og hverken for store eller små.
 • Du vil optimere dine samtaler og samtaleforløb, styrke alliancen med borgeren og i højere grad opnå positive resultater.

Hvorfor?

Alle ved, at kommunikation og samarbejde er vigtigt særlig i en myndighedsrolle kan kommunikation være kompleks og kræver skarphed på samtaletypen. Der er stor forskel på, om borgeren i samtalen kan have indflydelse på fx indholdet i en kommende praktik eller afholde en samtale, hvor borgeren netop har fået afslag på en ydelse. Det kræver, at du er ekspert på processen.

Eller du som sagsbehandler skal afholde en samtale, hvor der er brug for, at du kommer med ekspertviden fremfor at stille spørgsmål og forvente, at personen selv har svarene.

Uanset hvilken type af samtale du skal afholde er det vigtigt, at du er opmærksom på dit valg af samtaletype for at borgeren får mest udbytte af samtalen og samtaleforløbet. Valget af samtaletype er vigtigt i forhold til at få rammesat samtalen, stillet relevante spørgsmål, komme med relevant rådgivning/ekspertviden, når det giver mening. Du vil optimere dine samtaler og samtaleforløb, styrke alliancen med borgeren og i højere grad opnå positive resultater.

Du vil altså optimere dine samtaler og udbyttet og samtidig styrke relationen og alliancen, hvilket har den sidegevinst, at det påvirker din arbejdsglæde og trivsel.

Få mere udbytte af samtalerne:

Hvordan kan du afholde forskellige også svære samtaler og samtidig bevare en god relation og alliance?

Du lærer og træner forskellige samtaleteknikker, så du i højere grad kan afholde forskellige samtaler både de rådgivende som er de samtaler med mindst eller uden et egentligt råderum enten fordi beslutningen allerede er truffet fx i organisationen eller på grund af lovgivningen.

 • At mestre også de sværere samtaler og få tingene sagt på en tydelig, god og ordentlig måde uden at ødelægge samarbejdet og alliancen fremover?
 • Vi træner også de samskabende og coachende samtaler, som netop er de samtaler, hvor modparten har mere indflydelse og bliver mere inddraget end ved de 4 rådgivende samtaletyper.
 • Vi træner opmærksomhed på at stille relevante spørgsmål og lytte, idet relevante spørgsmål stillet i den rette kontekst og timing kan hjælpe den anden til at nå sine mål og skabe udvikling og resultater.
 • Du lærer og træner forskellige samtaleteknikker, så du i højere grad kan afholde forskellige samtaler både de rådgivende som er de samtaler med mindst eller uden et egentligt råderum enten fordi beslutningen allerede er truffet fx i organisationen eller på grund af lovgivningen.

Deltagerprofil?

Kurset henvender sig til socialrådgivere, sagsbehandlere, jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter, mentorer og andre, der ønsker at træne forskellige samtaler. Kurset er både for dig som arbejder i en udtalt rolle som myndighesperson men også for deltagere, som har en mindre udtalt myndighedsfunktion. Deltagere som ønsker at træne samtaleteknikker, herunder stille spørgsmål, som åbner op for nye perspektiver og skaber handlekraft. Kurset henvender sig til deltagere, som ønsker et kursus omsat til det særlige arbejde, rolle og kontekst rådgiveren arbejder i. Kurset er relevant både for dig som ikke har kendskab til coachende og motiverende samtaler såvel som for dig, som allerede har kendskab til disse samtaletyper.

Hvad har du efter kurset?

 1. En række praktiske samtaleværktøjer, du kan bruge ved forskellige typer af samtaler både de mere populære, hvor det er muligt at inddrage, involvere og motivere. Og teknikker til samtaler, hvor der enten ikke er et råderum eller det er meget minimalt.
 2. Teknikker og metoder, som gør dig i stand til at håndtere komplekse og svære samtaler og samtidig bevare en god relation og alliance.
 3. Du får større opmærksomhed på din foretrukne samtaletype og stil og sparring på denne. En række overvejelser om, hvornår hvilke typer af samtaler og spørgsmål giver bedst mening og hvornår de giver mindre mening og kan ødelægge alliancen.

Form

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser. Der trænes i at afholde forskellige samtaletyper. Blive mere tydelige på forskellige roller og positioner. Praksisnær viden, som kan bruges direkte efter de to første kursusdage med opfølgning på dag tre. Centrale figurer og modeller vil blive gennemgået, så deltagerne kan bruge bogen som opslagsværk efter kurset. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis og med refleksion over egne erfaringer med samtaler. Der veksles mellem teoretiske oplæg, gruppeøvelser, træning og personlig feedback. Der bliver inddraget konkrete træningsøvelser, som deltagerne kan træne og diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse.

Pris

Prisen for 3-dages undervisning og for det samlede program er 3900 kr. ekskl. moms.

Hvornår?

Næste kursus starter torsdag den 5. marts 2020. Kursusgang 2 er torsdag den 12. marts 2020. Kursusgang 3 er torsdag d. 2. april 2020.

Kurset er fra kl. 9 – 15.00 alle dage.

Hvor?

Kurset afholdes Enggårdsgade 5, 9000 Aalborg.

Med i prisen er

 • Min bog ”Socialrådgiverens samtaler – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler”.
 • Plancher og kursusmateriale.
 • Forplejning bestående af: Morgenmad, frokost, eftermiddagskage, snacks, kaffe, te og vand.
 • 3-dages undervisning

Forventninger til dig?

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage andet end, at du selv ønsket kurset. Når du tilmelder dig må du meget gerne kort beskrive din faglige baggrund evt. deltagelse på andre kurser og eller uddannelser. Du må gerne skrive, hvad du i særlig grad håber at få ud af kurset og er særlig optaget af. Dette for bedst muligt at afstemme indhold, så udbyttet bliver optimalt for alle.

 • Dig som har lyst til at prøve et andeledes, meget praksisnært og unikt kursus, hvor du får nye samtaleteknikker og metoder, som kan bruges ved forskellige typer af samtaler.
 • Lille eksklusivt hold med max 8 deltagere med mulighed for masser af individuel sparring undervejs. Pladser tildeles efter først-til-mølle.

Aktionslæring

Der er også mulighed for at tilkøbe sparring på dine samtaler (supervision). Jeg kan deltage ved dine samtaler og komme med sparring og feedback efter samtalen.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset ved at trykke på knappen nedenfor eller kontakt Ulla på 4081 0508 eller mail uvestergaard@gmail.com
Beskriv gerne kort faglig baggrund. Tidligere deltagelse på andre uddannelser og/eller kurser. Hvad håber du at få af udbytte af kurset?

Tilmeldingsfrist

Senest den 6. februar 2020.

Tilmeld

Om Ulla

Ulla Vestergaard har 20 års praktisk erfaring som socialrådgiver herunder 7 års erfaring fra et jobcenter og brænder for at udvikle praksis til gavn for de ansatte såvel som borgerne. Så meget at Ulla I 2017 har udgivet en bog: Socialrådgiverens samtale – En praktisk håndbog i rådgivende, samskabende og coachende samtaler. Bogen bruges på uddannelsesinstitutioner i Danmark og Norge. Jeg har fokus på  stor deltagerinvolvering og direkte kommunikation med fokus på, at den enkelte får stort udbytte af kurset. Jeg brænder for, at kurset omsættes til praksis og til den særlige rolle og kontekst fagpersonen arbejder i.

Udover at undervise i konkrete og praksisnære figurer og modeller er jeg optaget af, at mødet mellem den professionelle og borger er positivt, udviklende og samtidig giver klarhed om hvad der er muligt ikke muligt. Jeg er optaget af, at mestring af de forskellige roller og samtaletyper er relevante for mødet mellem sagsbehandler og borger. Når mødet er konstruktivt og skaber resultater dannes der grobund for mindre stress og udbrændthed hos medarbejderen. Jeg er særlig optaget af, at de lærte teknikker og metoder også fremmer trivsel. Jeg har siden 2014 været selvstændig konsulent, underviser, forfatter, certificeret coach og certificeret mindfulness-instruktør med afsæt i en 3-årig uddannelse. Jeg lægger vægt på, at deltagerne får det optimale udbytte ud af kurset. Dette sikrer jeg ved, at alle mine kurser evalueres, så jeg er opmærksom på, at deltagernes forventninger, ønsker og mål bliver omsat til praksis. Dette sikres ved, at deltagerne efter kursusdag 2 træner det lærte i deres egen praksis og der bliver fulgt op på erfaringer på kursusgang 3. Bogen og bogens figurer og modeller kan bruges aktivt både under og efter kurset.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anmeldelser af bogen: Socialrådgiverens samtale: 

Boganmeldelse: 5* til ”Socialrådgiverens samtaler” i Danske Kommuner. ”Klog bog. God formidling,” skriver chefredaktør Tom Ekeroth under overskriften ”Tre slags samtaler med borgeren.”

Teorien fra praksis

Anmeldelse af Anders Bruun Andersen formand for sammenslutningen af danske socialrådgiver studerende

“Vores fag er i spændingsfeltet mellem teori og praksis, og ofte har jeg læst teori på mit studie, der synes svært relatérbart til praksis.

Med Socialrådgiverens samtalerintroducerer Ulla Vestergaard forskellige teoretiske begreber, der udspringer fra praksis som socialrådgiver.

Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet: Hvordan relationen mellem socialrådgiver og borger har betydning for det sociale arbejde, og om hvordan man som professionel kan bruge samtaleteknikker.

Socialrådgiverens samtaler er en let læselig bog, der blandt andet præsenter begreber som samskabende samtaler, forstyrrelser og borger-alliance på en måde, så de er nemme at tage med sig i baghovedet til når man skal afholde samtaler.”

“Bogen tager samtidig fat i et område af faget, jeg selv har savnet på studiet”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Se hele programmet her